HOME  |  INFO VOOR KUNSTLIEFHEBBERS  |  INFO VOOR KUNSTENAARS  |  STICHTING HET MICROMECENAAT  |  CONTACT
   
 
 

Stichting Het Micromecenaat stopt per 1 januari

Stichting Het Micromecenaat wordt per 31 december ontbonden en stopt met haar activiteiten zoals de Art Safari en ondersteuning aan kunstenaars. De zes aangesloten kunstenaars gaan individueel door met de methode van het Micromecenaat omdat het voor hen persoonlijk een goede en succesvolle manier van werken is. Samen hebben zij zo'n 130 Micromecenassen.

Voldoende concrete belangstelling van kunstenaars voor de methode- Micromecenaat bewerkstelligen is van meet af aan de belangrijkste doelstelling van de Stichting geweest. Ondanks het feit dat er  tientallen kunstenaars persoonlijk zijn benaderd en honderden via organisaties, platforms, collectieven en de (sociale) media en we daar overwegend heel positieve reacties op hebben gekregen, komen er veel te weinig kunstenaars over de brug. Zonder die aanloop kent de stichting geen gezond verdienmodel, kunnen we niet de diversiteit bieden die ons altijd voor ogen heeft gestaan en kunnen we niet aan de andere doelstellingen van de Stichting voldoen, zoals het populariseren van onze methode.

Waarom kunstenaars zich onvoldoende aansluiten kent zeer uiteenlopende redenen; de kat uit de boom kijken, opzien tegen het werk dat  ermee gemoeid is, onvoldoende geld kunnen of willen vrijmaken voor de investering in Het Micromecenaat, plankenkoorts, huiver voor een alternatieve manier van presenteren, niet gewend zijn geld te steken in andere zaken dan atelierhuur en materialen, het ontbreken van tijd en energie door drukte met bijbanen, enz. enz.

Omdat de laatste tijd duidelijk werd dat we onze ambities niet gingen realiseren, hebben we gesprekken gevoerd met andere partijen die wellicht Het Micromecenaat van meer slagkracht zouden kunnen voorzien. Opnieuw werden we met belangstelling en waardering ontvangen, maar tot concrete afspraken kwamen we niet.  Na al deze inspanningen staat de teller nog altijd op zes aangesloten kunstenaars, waar het er meer dan 60 hadden moeten zijn.  Het bestuur van de Stichting Het Micromecenaat heeft dan ook besloten om de stichting per 1 januari 2014 op te heffen. Het resterende geld  is teruggestort aan de Van Ommeren de Voogt Stichting, die onze stichting tweemaal  financieel ondersteund heeft. 

Het digitale platform van Het Micromecenaat blijft nog online tot eind 2014 ten behoeve van de aangesloten kunstenaars en hun (nieuwe) Micromecenassen.

Namens het bestuur, directie en initiatiefnemer Niels Janssen, danken wij eenieder voor de ondersteuning en/of samenwerking en graag tot ziens!


 

Agenda

 

Stichting Het Micromecenaat stopt per 1 januari

Stichting Het Micromecenaat wordt per 31 december ontbonden en stopt met haar activiteiten zoals de Art Safari en ondersteuning aan kunstenaars. De zes aangesloten kunstenaars gaan individueel door met de methode van het Micromecenaat omdat het voor hen persoonlijk een goede en succesvolle manier van werken is. Samen hebben zij zo'n 130 Micromecenassen.

Voldoende concrete belangstelling van kunstenaars voor de methode- Micromecenaat bewerkstelligen is van meet af aan de belangrijkste doelstelling van de Stichting geweest. Ondanks het feit dat er  tientallen kunstenaars persoonlijk zijn benaderd en honderden via organisaties, platforms, collectieven en de (sociale) media en we daar overwegend heel positieve reacties op hebben gekregen, komen er veel te weinig kunstenaars over de brug. Zonder die aanloop kent de stichting geen gezond verdienmodel, kunnen we niet de diversiteit bieden die ons altijd voor ogen heeft gestaan en kunnen we niet aan de andere doelstellingen van de Stichting voldoen, zoals het populariseren van onze methode.

lees meer > 

 

09 maart 2014

Galerie Yke Prins Beelden

In een prachtig Art Deco pand aan de Laan van Meerdervoort is werk van Yke Prins te bekijken in haar eigen Galerie Yke Prins Beelden.  

De galerie is op afspraak te bezoeken op (070 - 3472805 / yjprins@ziggo.nl).

lees meer > 

 

28 maart 2014

Atelierborrel voor Micromecenassen

Elke laatste vrijdag van de maand kunnen de Micromecenassen van Niels Janssen langskomen op zijn atelier. De eerstvolgende borrel wordt gehouden in het nieuwe jaar op 28 maart (tussen 16.30 en 18.00 uur). Onder het genot van een drankje laat Niels zijn nieuwe werken zien. 

lees meer > 

 

Archief >>>