HOME  |  INFO VOOR KUNSTLIEFHEBBERS  |  INFO VOOR KUNSTENAARS  |  STICHTING HET MICROMECENAAT  |  CONTACT
   
    AGENDA  |  WERKEN  |  BLOG  |  BIO & CONTACT  |  NIEUWSBRIEF  |  WORD MICROMECENAS
 

Niels Janssen

Niels Janssen (Nijmegen 1967) heeft aan de Gerrit Rietvelt Academie te Amsterdam in 1991-1992 het basisjaar gevolgd en is daarna gaan studeren aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Na het behalen in 1996 van zijn diploma in de schilder- en tekenkunst en grafische technieken is hij werkzaam als beeldend kunstenaar, docent en workshopbegeleider. In 2009 heeft hij het initiatief tot het Micromecenaat genomen. 

Janssen exposeert regelmatig in Nederland, op verschillende plekken zoals Hotel New York (Rotterdam), OD36 (Delft), Chierie Gallery (Amsterdam), Pulchri Studio (Den Haag) etc. Tevens heeft hij in Italië exposities gerealiseerd met een internationaal gezelschap van kunstenaars. Voor het uitvoeren van opdrachten en het verrichten van voorwerk heeft hij Spanje en Maleisië bezocht.

Hoewel Niels Janssen breed is geïnteresseerd, ligt het accent binnen zijn werk op het surrealisme; Hij is vooral geïnteresseerd in het zichtbaar maken van voorstellingen die zich in het onbewuste afspelen. Hij gebruikt hierbij taal als startpunt. Door een onderwerp vanuit woorden te "omsingelen" ontstaan er titels, en vanuit die titels ontstaan beelden. Dikwijls levert dit proces resultaten op die zich onttrekken aan klassieke logica. Niet omdat Janssen zich hiertegen verzet, maar omdat hij heeft ervaren dat logica slechts één van de manieren is om zich te verhouden tot de wereld. In het onbewuste ligt een universum verscholen met eigen onbenoembare wetten, die hem mateloos fascineren. Hij voelt zich verwant aan kunstenaars als Melle, Jeroen Bosch, Kamagurka, Picasso, L.F. Céline en Frank Zappa.

In weerwil van de onthechte positie die kunstenaarschap met zich meebrengt, is Niels Janssen - lang leve de paradox - zeer geboeid door wat zich in de maatschappij afspeelt. Hij reflecteert hierop middels het blog dat u op deze website aantreft.

Het doel van het Micromecenaat is het bevorderen van de directe wisselwerking tussen de kunstliefhebber en de kunstenaar en diens werk. Dit is volgens Niels Janssen de beste manier om draagvlak voor een individuele kunstenaar te creëren. Tevens dient het Micromecenaat als stabilisator voor de kunstpraktijk. Nu de markt voor kunst afkalft en het subsidiestelsel een continent blijkt dat een eigen klimaat genereert en daarmee een exclusief domein is geworden, biedt het Micromecenaat een veilige haven voor de kunstenaar. Artistieke prestatie en passie zijn hierbij sleutelbegrippen.
Het Micromecenaat is een vorm van cultureel ondernemerschap, gerealiseerd vanuit de overtuiging dat een creatieve benadering essentieel is voor alle aspecten van het kunstenaarschap.

Contact:

Niels Janssen
tel: 0615 387 456
info@nielsjanssen.nl
www.nielsjanssen.nl